Wilson Tennisschläger

  Gramm Besaitung UVP unser Hauspreis
Pro Staff RF97  Autograph  - (Mod. 18/19) 340g unbesaitet 319,99€ 258,99€
Pro Staff 97L  - (Mod. 18/19) 290g unbesaitet 239,99€ 189,99€
Blade 98L 285g unbesaitet 199,99€ 179,99€
Ultra 100L 277g unbesaitet 179,99€ 144,99€